Wonen, werken en onderwijs: daar staan wij voor!

Wonen, werken en onderwijs: daar staan wij voor!

Tijdens de eerste ronde van de begrotingsvergadering spraken alle partijen hun pitch uit. Fractievoorzitter Margriet Fissering deed dat namens onze partij:

De programmabegroting 2022, alweer de laatste die wij als raad vandaag en volgende week gaan bespreken in deze samenstelling van de raad.

Vanaf het begin heeft de VVD-fractie zich ingezet voor de gemeente Coevorden en dit altijd vanuit een positieve blik willen doen. Bij aanvang van deze periode hebben we met elkaar het bestuursprogramma ‘Ruimte om te doen’ vastgesteld dat bomvol ambities staat die ook voor een heel groot gedeelte in het verkiezingsprogramma van de VVD terug te vinden zijn. Als we terugkijken in de afgelopen jaren kunnen we concluderen dat een aantal van deze ambities wel degelijk gerealiseerd zijn! Er is een behoorlijke inhaalslag gemaakt met de enorme snoeiachterstand van destijds, de aanleg van glasvezel is zo goed als gerealiseerd, de stad wordt zo langzamerhand mooier en bruisender, er is een economische visie ontwikkeld, er wordt weer enorm ingezet op het voorkomen en bestrijden van laaggeletterdheid en generationele armoede en binnenkort hopen we een nieuwe woonvisie vast te stellen naar aanleiding van de door ons ingediende motie.

De VVD is dus wel verheugd dat het ambitieniveau hoog blijft, dat er weer gedacht wordt in mogelijkheden in plaats van in krimp en achterstand.

Er is veel gedaan, daar was financieel ook ruimte voor! Maar alle ambities die we hebben vastgesteld in de afgelopen Kaderbrieven zijn nog niet lang niet gerealiseerd. Dit hebben we ook kunnen lezen in het jaarverslag 2020 en wij hebben bij de Kaderbrief 2022 gezegd dat we ook de ruimte moeten nemen om te Doen!

Als we de begroting doornemen dan springt vooral de aandacht voor de organisatie eruit. De ambitie is om een toekomstbestendige organisatie op te zetten. Hiervoor wordt in 2022 een bedrag van 1,5 miljoen euro gevraagd. Dat is enorm fors. Wat een inhaalslag kan daar mee gemaakt worden! Hoewel wij als VVD-fractie reeds bij de begroting van 2021 en de kaderbrief van 2022 onze zorgen over de druk op de organisatie hebben uitgesproken, zijn wij wel sceptisch. Onze vraag is dan ook op welke wijze dit bedrag wordt ingezet. Gaat dit echt zorgen voor een verandering? Een verandering die belooft dat de organisatie wendbaar wordt? In welke zin? Gaan we hiermee voor altijd afrekenen met de starheid van de organisatie? Gaan we flexibel opereren? En gaan we nu echt proactief inspelen op de enorm snel veranderende markt? Wij vernemen graag van de portefeuillehouder welke specifieke zaken hiermee aangepakt worden en waar de aandacht naar uitgaat.

Tot slot, uiteraard zullen wij gebruik maken van de eerste termijn waarin wij vooral ook weer ingaan op datgene waar wij voor staan:

Wonen in onze prachtige gemeente Coevorden. Betaalbare woningen voor jongeren, gezinswoningen, luxe woningen, woningen voor senioren, kenniswerkers en arbeidsmigranten.

Werken omdat werkgelegenheid zorgt voor een vitale en leefbare gemeente.

Onderwijs, de basis om jezelf en anderen te ontwikkelen, te zorgen voor goed opgeleid (technisch) personeel en het versterken van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven.

Wonen, werken en onderwijs. Vanuit een positieve blik!!

Gerelateerde nieuwsartikelen
Reageer op dit nieuwsartikel

Your email address will not be published.Required fields are marked *