“Wij hadden frisse ideeën verwacht”

“Wij hadden frisse ideeën verwacht”

Fractievoorzitter Floris Vulto hield zijn pitch tijdens de behandeling in eerste termijn van de Kaderbrief 2023. Dat was tijdens de raadsvergadering van donderdag 30 juni. De tweede termijn vindt plaats op dinsdag 12 juli.

“Bij het lezen, nee, doorploegen van de kaderbrief 2023 bekroop de VVD een gevoel van ongemak. Is het niet de bedoeling dat de raad met deze kaderbrief duidelijke richtsnoeren geeft voor de horizon die wij voor de gemeente Coevorden voor ogen hebben? Deze kaderbrief leest als een versimpeling, misschien stiekem wel als slap aftreksel van het coalitieakkoord. De brief eigent zich de eigenschappen van durf, eigenheid, grensverlegging, verbinding en trots toe, maar kenmerkt zich juist door bestaand beleid. Dat vinden wij vreemd, met een uitbreiding van het college hadden wij en de inwoners en ondernemers van de gemeente verwacht om veel frisse nieuwe ideeën te lezen.”

“Met verwijzingen naar nog niet vastgestelde of geschreven documenten als het Koeverns Kompas en het bestuursprogramma lijkt het nieuwe beleid ver weg. Het had van lef en durf getuigd wanneer duidelijk werd gesteld dat we de handen vol hebben aan bestaand beleid en dat er even geen ruimte is voor nieuw beleid. Daar is immers een organisatie voor nodig die dossiers snel kan verwerken. Laten wij prioriteit stellen aan het opwaarderen van de organisatie en het uitvoeren van de kerntaken. Want dat is wat wij tussen de regels door lezen. En wanneer komt het bestuursprogramma? De coalitie is nu bijna twee maanden onderweg.”

Floris stelde, dat de kaderbrief niet leest als een kaderbrief. “In een kaderbrief stellen wij op duidelijke, inzichtelijke en begrijpelijke wijze de kaders voor de toekomst van onze gemeente, waarin de positie van onze inwoners en ondernemers voorop staat. Dit kan alleen wanneer de inwoners en ondernemers betrokken worden bij het te vormen beleid. Deze brief is in dat licht onleesbaar. Het is doorspekt van ambtelijk jargon en eindeloze bijzinnen. Voorzitter, nu weet u heel goed dat ik persoonlijk houd van eindeloze bijzinnen en ambtelijk jargon, maar deze brief moet en kan anders. Kaderbrief 2024 wordt, naar wij veronderstellen, geschreven op B1-taalniveau. Begrijpelijk en leesbaar voor iedereen.”

De VVD kon weinig zeggen over de inhoud. “Immers, veel beleid is nog niet geconcretiseerd. Veel moet nog nader worden onderzocht en geanalyseerd. Kan de VVD bij de programmabegroting hiervoor concrete voorstellen verwachten? Wanneer wordt er daadwerkelijk iets gedaan? Snelheid is gewenst. Een ding is duidelijk voorzitter, het geld klotst tegen de plinten, maar gelukkig is de gemeente ruimhartig in het op lokaal niveau compenseren van de buitensporige inflatie. Echter, alleen voor zichzelf. Met een flinke stelpost voor de inflatie wordt de gemeentelijke kas flink gespekt tot het tussen aanhalingstekens rampenjaar 2026.

Lastenverlichting

Met dit beleid wordt de inwoner en de ondernemer dubbel getroffen door de inflatie. Wanneer profiteert de inwoner nou eens? Waarom wordt de OZB niet verlaagd voor inwoners en bedrijven om de inflatiepijn ruimhartig te verzachten en te beperken op lokaal niveau? In plaats daarvan laten we de solvabiliteitsratio zodanig oplopen dat we bankje kunnen spelen en het solvabiliteitsplafond langzamerhand overstijgen. Naast deze structurele spaardrift doet structurele onderbesteding een duit in het zakje en worden we jaarlijks om de oren geslagen met incidentele meevallers, waar de inwoner overigens niets van terug ziet. Laten we ermee ophouden voorzitter en de reserves doelmatig aanwenden in de vorm van structurele lastenverlichting en het ambitieus opwaarderen van de hele gemeente. Een gemeente waar de inwoner en ondernemer voorop staat. Maak werk van de grote dossiers en laten we degelijk beleid maken. In eerste termijn zullen wij onze ideeën uitdiepen en onze inhoudelijke bespiegelingen op de kaderbrief verder kenbaar maken. Daarbij benoemt de VVD wat goed gaat en wat beter kan.”

Gerelateerde nieuwsartikelen
Reageer op dit nieuwsartikel

Your email address will not be published.Required fields are marked *