“Wat is er misgegaan in Oosterhesselen?”

“Wat is er misgegaan in Oosterhesselen?”

Een inwoner van Oosterhesselen stuurde een brief naar de raad om beklag te doen over de gang van zaken rond de aanpassing van de riolering van de Boerhoorn, Wan en Schulp in het dorp. Ons raadslid Bert Albring vroeg zich in de raadsvergadering van dinsdag 10 mei af wat hier is misgegaan bij de gemeente. Wethouder Jeroen Huizing erkende, dat de gang van zaken niet volgens de afspraak was. “We gaan alsnog een terugkoppeling doen.”

Onduidelijk

In februari 2018 was er een informatiebijeenkomst over de plannen voor de aanpassing van de riolering van de Boerhoorn en Wan in Oosterhesselen. Hier zijn een aantal conceptplannen voorgelegd aan bewoners waarin bewoners in groepjes konden reageren op de plannen. “Deze bijeenkomst had onzes inziens een vrijblijvend karakter. Nergens is gecommuniceerd dat dat het enige moment was om input te geven. Daarna bleef het vier jaar stil. In februari van dit jaar was er een nieuwe informatiebijeenkomst, waarop de definitieve plannen werden gepresenteerd. Daarbij was onduidelijk wat er met de suggesties van vier jaar geleden is gebeurd. Ook was onduidelijk of er nog aanpassingen mogelijk waren.”

Volgens de briefschrijver is de toezegging gedaan dat er een nieuwe bijeenkomst zou komen. “Op 22 maart kregen we een briefje, waarin stond dat de werkzaamheden 4 april zouden beginnen. Op 31 maart was er nog een bijeenkomst om het definitieve ontwerp te bekijken.”

Geen overleg

Deze gang van zaken blinkt niet uit van overleg met de bewoners. De hele aandacht van vervanging van de riolering is volledig naar de achtergrond geraakt. Het gaat meer over de herinrichting van de straten. Wat de gemeente noemt verbetering van de leefomgeving. Juist als het om verbetering van de leefomgeving gaat, zou je in overleg moeten gaan met de bewoners.”

Gerelateerde nieuwsartikelen
Reageer op dit nieuwsartikel

Your email address will not be published.Required fields are marked *