VVD zet kanttekeningen bij ontheffing wethouder

VVD zet kanttekeningen bij ontheffing wethouder

Wethouder Steven Stegen (BBC2014) heeft wederom ontheffing van de verhuisplicht. die een jaar geldt. Dat werd woensdagavond besloten tijdens de extra raadsvergadering met de installatie van de wethouders.

Stegen, wonend in Eerste Exloërmond, kreeg ontheffing in 2020 toen hij voor twee jaar tot wethouder werd benoemd met de intentie dat ook na de verkiezingen in 2022 te blijven. Het is inmiddels gebleken dat dat zo is. In 2020 zei Steven Stegen, dat hij bij herbenoeming bereid was om naar de gemeente Coevorden te verhuizen.

Gemeentewet

Wethouders moeten, zo schrijft de Gemeentewet voor, in de gemeente wonen waarin zij werken. De gemeenteraad kan jaarlijks een besluit nemen over ontheffing op basis van bijzondere gevallen. Tijdens de raadsvergadering vroeg Floris Vulto namens onze fractie naar de status van de belofte in 2020 en vroeg hem bovendien naar de argumenten op basis waarvan hij nu weer ontheffing aanvraagt.

Volgens Henk Mulder (fractievoorzitter BBC2014) is een zwaarwegende reden de huidige woningmarkt. Hij voerde bovendien aan, dat 30 tot 40 procent van de wethouders niet in de gemeente woont waarin zij werken. Dat doet echter niets af aan de Gemeentewet. Steven Stegen heeft niet de intentie te verhuizen op basis van zijn privésituatie.

Floris Vulto liet weten waardering te hebben voor de openheid van de wethouder, maar wees nogmaals op de wetgeving. “Wethouders dienen deel uit te maken van de lokale gemeenschap. Het is niet gebleken dat er zwaarwegende persoonlijke omstandigheden om niet te verhuizen. Zo creëren we een voedingsbodem om niet te verhuizen. Wij zien toch graag, dat de wethouder zijn toezeggingen nakomt.” De VVD ging akkoord met een jaar ontheffing, maar blijft de gang van zaken nauwlettend volgen en maakt volgend jaar opnieuw een afweging.

Gerelateerde nieuwsartikelen
Reageer op dit nieuwsartikel

Your email address will not be published.Required fields are marked *