VVD streeft naar een klimaatbestendige gemeente

VVD streeft naar een klimaatbestendige gemeente

De VVD streeft naar een klimaatbestendige gemeente. De wijze waarop wij nu omgaan met hemelwater maakt dat we kwetsbaar worden en piekbuien en droogteperiodes in de toekomst steeds minder goed kunnen opvangen.

Tekst met toelichting onder foto

Onderzoek laat zien dat de schade enorm oploopt als we niets doen. Daarom zijn we blij dat bij nieuwe projecten zoals het centrum de klimaatadaptatie wordt toegepast en inwoners worden overtuigd om niet meer de hele tuin te bestraten.

In de conceptRES wordt zon op het dak een grote opgave, bij de presentatie van Helga van Leur zagen we ook nog veel daken bij bedrijven zonder zonnepanelen. Wij roepen de wethouder dan ook op snel met bedrijven in gesprek te gaan om een plan van aanpak te maken.

Infrastructuur

De VVD vindt ontsluiting van onze gemeente erg belangrijk, voor realisatie van de zuidelijke rondweg is het college een onderzoek aan het doen naar de haalbaarheid hiervan. De VVD zou graag het resultaat hiervan in 2021 ontvangen. De verdere ontwikkeling op het spoor zoals de verbinding met Duitsland naar Rheine en de Nedersaksenlijn naar Groningen zien wij als kansen voor Coevorden en dat ondersteunen wij als VVD zeer.

Ruimtelijke ontwikkeling 

De VVD is erg verheugd dat het college bezig is met Holwert-Midden, dat nu een verpauperd bedrijventerrein is en niet meer aansluit op de omgeving. Dat moet straks een passend gebied worden tussen de stad en de industrie wat goed aansluit op het stationsgebied. 

In de begroting wordt het budget facilitering ruimtelijke ontwikkeling dorpen en wijken gehalveerd. Echter dit jaar wordt het budget van € 200.000 bijna volledig gebruikt, wij zijn bang dat met deze vermindering van het budget verloedering ontstaat bij het niet kunnen oplossen van de helft van de knelpunten en dit op lange termijn meer kosten met zich mee zal brengen. Wij zijn erg benieuwd hoe andere fracties hierover denken. 

Culturele gemeente

De VVD is erg enthousiast dat de gemeente Coevorden culturele gemeente is in 2021 – 2022, als culturele gemeente kun je laten zien wat voor moois onze fantastische gemeente te bieden heeft. Het geeft onze gemeente een sterker imago en het zorgt voor verbinding tussen de dorpen en de stad. De plannen die er zijn voor culturele gemeente geven ons vertrouwen dat het een succes wordt.

Gerelateerde nieuwsartikelen