VVD stemt tegen diftar

VVD stemt tegen diftar

Als enige partij in de gemeenteraad heeft de VVD Coevorden tegen de invoering van diftar per 2025 gestemd.

Ook de VVD vindt, dat de maatschappij volop aandacht moet hebben voor circulair produceren en consumeren. We zijn de vorige maand dan ook akkoord gegaan met het beleidsplan Afval en Grondstoffen 2023-2027. De VVD heeft echter toen al haar kanttekening geplaatst over het invoeren van Diftar.

Volgens het raadsvoorstel zou de enige maatregel waarmee de hoeveelheid restafval op korte termijn drastisch te verminderen is, het invoeren van diftar is. De VVD zet hier haar vraagtekens bij.

Geen alternatieven onderzocht

De VVD heeft de indruk dat het college van het begin af aan slechts dit scenario in beeld heeft gehad, en zich daar ook aan vast heeft geklemd, waarbij ons inziens de alternatieven niet serieus zijn onderzocht.

Mensen hebben een intrinsieke motivatie om afval te scheiden. Daar helpt straffen of belonen. Wij vragen ons oprecht af of een financiële prikkel echt tot een gewenste gedragsverandering leidt. Iemand die lak heeft aan extra kosten gaat nog steeds niet het restafval beter scheiden. Daarmee verminderen we de hoeveelheid restafval dus niet.

Dumping

Bovendien vreest de VVD toch voor dump op plekken daar waar we dit niet zouden willen, vooral in zo’n landelijk uitgestrekte gemeente als Coevorden. Daar valt ons inziens niet tegen te handhaven.

Handhavers die we overigens hard nodig zijn op andere terreinen. Ik ben in die zin wel benieuwd hoe de portefeuillehouder openbare orde en veiligheid hier tegen aankijkt. Het lijkt ons niet dat dit nu de meeste prioriteit heeft en ook op langer termijn niet vol te houden is.

Daarnaast wordt er een kerstboom opgetuigd met allerlei extra voorzieningen die nodig zijn om dit te doen slagen. Zoals extra communicatie, het extra inzetten van de boa’s, afvalcoaches, een medische specialist, etc. etc..

U wilt inwoners met een medische indicatie die meer restafval dan een gemiddeld huishouden produceren financieel compenseren. Medische verklaringen worden hiervoor door artsen niet verstrekt. Dus hoe ziet u dit dan voor zich? In het kader van de privacy ons inziens onmogelijk.

Daarnaast lijkt het ons met de huidige tekorten op het personeelsbestand al met al een behoorlijke opgave om de extra benodigde inzet van mankracht te realiseren. Dit staat nog los van de incidentele projectkosten van 360.000 euro.

Indirect wordt ook een bezuiniging en minder service doorgevoerd door gedurende een bepaalde periode het GFT afval minder op te halen, met name in een periode dat er veel blad valt.

Daar tegenover staat dat u het restafval eens in de twee weken wilt gaan ophalen. En dat terwijl de inwoners nu al gewend zijn dat dit eens in de vier weken wordt gedaan. Een onnodige kostenpost.

Sluitend systeem

Op dit moment wordt relatief veel restafval bij de milieustraat afgeleverd, vooral in vergelijking tot andere gemeenten. Waarom kiest u er niet voor om dit substantieel naar beneden proberen te krijgen door hiervoor een sluitend systeem op te zetten? Volgens de VVD is hier behoorlijk wat winst uit te halen.

Daarnaast krijgen we de indruk dat de inwoner bang wordt gemaakt met hogere kosten van afvalverwerking door Area. De VVD vraagt zich af of we als aandeelhouder niet gevangen zitten in een constructie met Area? Ons inziens wordt hierdoor niet objectief naar andere oplossingen gekeken.

Daarmee zeggen wij niet dat wij geen vertrouwen in Area hebben. Maar op dit moment kunnen wij dit niet goed beoordelen omdat we geen vergelijk hebben. En we moeten niet vergeten dat Area ten slotte maar een kleine speler in dit geheel is.

Nascheiding lijkt ons nog steeds het beste. Dan leg je onze inwoners niet op om aan afvalscheiding te doen, maar wordt het afval wel verwerkt zoals gewenst.

Ook blijkt uit onderzoek, dat Diftar leidt tot vervuiling van de recyclebare stromen. Bij papier, gft en pmd komt namelijk ook restafval (volgens hoogleraar Beleid en Economie aan de VU, Raymond Gradus).

En het blijft voor burgers lastig te bepalen wat waar nu in moet, ondanks het vele communiceren hierover. Machines zijn uiteindelijk veel meer in staat om te kunnen bepalen wat waar bij hoort.

Oftewel: vermoei onze inwoners niet met het opleggen van dit systeem!

Gerelateerde nieuwsartikelen
Reageer op dit nieuwsartikel

Your email address will not be published.Required fields are marked *