VVD niet tegen MFC Schoonoord, maar wel tegen gang van zaken

VVD niet tegen MFC Schoonoord, maar wel tegen gang van zaken

Met stijgende verbazing heeft VVD Coevorden kennisgenomen van het raadsvoorstel betreffende de realisatie van het MFC Schoonoord. Wij constateren dat dit voorstel, ondanks de aanzienlijke financiële consequenties en impact op onze gemeenschap, is gepresenteerd zonder de beloofde grondige voorafgaande onderzoeken.

De VVD is niet tegen realisering van een MFC in Schoonoord, maar wil graag dat er meer keuzemogelijkheden komen voor de gefaseerde uitbouw ervan.

“Toen wij als raad instemden met het krachtpand voor scholen met de mogelijkheid tot uitbreiding tot MFC”, aldus Floris Vulto, “was het onze expliciete verwachting dat er een gedegen analyse en onderbouwing zou plaatsvinden alvorens dergelijke substantiële voorstellen ter tafel zouden komen. In plaats daarvan worden we nu geconfronteerd met een voorstel dat aanzienlijke investeringen vereist, zonder dat er overtuigend bewijs is van de noodzaak, haalbaarheid, en langetermijnvoordelen voor onze gemeente.”Toen wij als raad instemden met het krachtpand voor scholen met de mogelijkheid tot uitbreiding tot MFC was het onze expliciete verwachting dat er een gedegen analyse en onderbouwing zou plaatsvinden alvorens dergelijke substantiële voorstellen ter tafel zouden komen. In plaats daarvan worden we nu geconfronteerd met een voorstel dat aanzienlijke investeringen vereist, zonder dat er overtuigend bewijs is van de noodzaak, haalbaarheid, en langetermijnvoordelen voor onze gemeente.

Wij benadrukken het belang van verantwoordelijk en doordacht gemeentelijk beleid, vooral bij projecten van deze omvang. Het is essentieel dat elk voorstel een duidelijke en realistische kijk biedt op zowel de kosten als de baten en dat het gesteund wordt door gedegen onderzoek en planning. Dit onderzoek heeft niet plaatsgevonden. De baten zijn niet opgenomen in het voorstel en de noodzaak van het voorliggende plan is onderbouwing niet toegelicht.

Daarom roepen wij op om dit voorstel terug te sturen naar de tekentafel. Wij verzoeken om een uitgebreider onderzoek en een meer gedetailleerde financiële en maatschappelijke onderbouwing, zodat wij een weloverwogen besluit kunnen nemen dat het beste voor onze gemeenschap waarborgt. De raad moet tijdig worden geïnformeerd over de uitkomsten en voortgang van dit onderzoek. Ik wil kwijt dat het toch telkens lijkt alsof wij als raad om de tuin worden geleid met voorstellen die we getrapt moeten accorderen. Dat is met De Nieuwe Veste gebeurd en dat gebeurt nu opnieuw.

Ik kan me voorstellen dat toen wij in maart van dit jaar instemden met het krachtpand, het voorliggende raadsbesluit reeds was geschreven. Voorzitter, het MFC zat al in kannen en kruiken en nader onderzoek heeft niet plaatsgevonden, terwijl dit wel was beloofd. Het lijkt in onze optiek een truc om een voorstel met een behoorlijke financiële impact, er lukraak doorheen te jassen.

Voor ons is het voorliggende voorstel te summierlijk onderbouwd en kan wat mij betreft de kwaliteitstoets in generlei opzicht doorstaan. Terug naar de tekentafel en we wachten een degelijk onderzoek met belangstelling af.”

Wethouder Joop Slomp verwees tijdens de raadsvergadering van dinsdag 12 december naar een onderzoek, dat reeds in het najaar van 2022 werd gepresenteerd. In het raadsvoorstel van maart van dit jaar werden nadere onderzoeken toegezegd.

Gerelateerde nieuwsartikelen
Reageer op dit nieuwsartikel

Your email address will not be published.Required fields are marked *