“Snelheid bij woningbouw is geboden”

“Snelheid bij woningbouw is geboden”

Bert Albring wijdde de eerste termijn van de kaderbrief aan bouwen. “Er wordt gesproken over een hoog tempo, maar ook over een goed en zorgvuldig proces richting 2030. Veel en vooral de vraag ‘Waar kan wat’ wordt opgehangen aan de in 2023 nog vast te stellen omgevingsvisie. Projecten zoals in Sleen zijn nu al in volle gang, maar wat gebeurt er nog meer voor deze visie wordt vastgesteld? Laat concrete plannen hierop niet wachten.”

De VVD vindt, dat de gemeente altijd ruimte moet bieden aan goede initiatieven. “De uitvoering van de nieuwe omgevingswet wordt keer op keer uitgesteld. Laat dit niet belemmerend werken voor onze inwoners.”

Wel is de VVD verheugd dat de omgevingsvisie in 2023 wordt vastgesteld en er duidelijkheid komt waar wat kan en er concrete bestemmingsplannen ter besluitvorming in dit jaar te verwachten zijn. “Laten we ervoor zorgen dat ook de beleidskaders voor flexwonen snel gestalte krijgen zodat hier ook concrete plannen voor gemaakt kunnen worden. Snelheid in dit hoofdstuk is geboden dus.”

Capaciteit organisatie

De aangegeven beperkte capaciteit van de organisatie baart de VVD-fractie zorgen. Albring: “Het op peil brengen van deze capaciteit zal in onze ogen dan ook met stip op nummer 1 moeten staan. We hebben hiervoor in de laatste begroting immers geld gereserveerd.

In de alinea ‘Eigenheid dorpen en wijken’ is de VVD enthousiast over het gebiedsgericht werken. “Waaraan wordt gedacht met het een stap verder brengen van de gebiedscoördinator en de gebiedsgebonden bestuurder? Wat ons betreft hoeft dit niet te wachten tot 2023, waarom niet volgende week? Daarnaast wordt er gesproken over de investeringsagenda. Naar onze mening een prima instrument om dit te combineren met de wensen van inwoners uit de dorpen en wijken. Maar wanneer kunnen de inwoners van de dorpen en wijken zo’n investeringsagenda verwachten?”

Tot slot toonde Albring zich namens onze partij erg verheugd over de vorige week aangenomen motie tegen het voorgenomen stikstofbeleid. “De sector zal nog voor een aantal uitdagingen komen te staan, maar heeft in het verleden bewezen die ook graag aan te gaan. Enkele van deze uitdagingen zullen ook verwerkt worden in de nieuwe omgevingsvisie. Het is daarom goed om deze ondernemers hierover vroeg te betrekken in het proces en het gesprek met hen aan te gaan. Zorg dat het vertrouwen van deze sector in de gemeentelijke overheid van een heel andere aard is dan het vertrouwen in de landelijke overheid.”

Motie

In zijn pitch had Floris Vulto reeds een motie aangekondigd. De tekst in beknopte vorm: “We stellen vast, dat in de kaderbrief een alinea wordt gewijd aan het realiseren van een toekomstbestendige organisatie; in de vorige begroting 1,5 miljoen euro is vrijgemaakt voor de toekomstbestendige organisatie; daarbij wordt verwezen naar medewerkers die werken vanuit de waarden van het Koeverns Kompas en de global goals; daarbij niet in acht wordt genomen dat een toekomstbestendige organisatie afhangt van de kwaliteit van de dienstverlening en de daarvoor benodigde capaciteit.”

“Wij vinden, dat een dienstbare gemeente uitgangspunt moet zijn voor een toekomstbestendige organisatie. Dossiers moeten tijdig worden opgepakt, de organisatie moet dit aan kunnen. Er moet prioriteit gegeven worden aan het effectueren van voldoende capaciteit. De kaderbrief is hierin niet concreet genoeg.”

Gerelateerde nieuwsartikelen
Reageer op dit nieuwsartikel

Your email address will not be published.Required fields are marked *