“Reële doelstellingen kunnen worden behaald”

“Reële doelstellingen kunnen worden behaald”

Bert Albring hield dinsdag 24 mei in de raadsvergadering zijn betoog over het afvalinzamelingsbeleid.

“Het afvalinzamelingsbeleid is een item dat alle bewoners van onze gemeente aangaat. Een heel belangrijk onderwerp dus. Een start is al gemaakt door middel van de routekaart Van Afval Naar Grondstof en het onderzoek van de Rekenkamercommissie geeft hier een goede aanvulling en reflectie op.”

Om te komen tot een beter afvalinzamelingsbeleid hoeven dit volgens de VVD niet de enige bronnen te zijn waaruit geput kan worden. “Kijk ook eens bij andere gemeenten. Immers: beter goed gejat dat slecht verzonnen. Ook samenspraak met Emmen en Hoogeveen juichen wij toe en wellicht zijn er meer mogelijkheden om informatie in te winnen om tot een goed voorstel te komen. Daarbij staat voor ons de inwoner centraal”, aldus Bert.

De VVD vindt, dat nog betere voorlichting en communicatie ervoor kunnen zorgen dat reële doelstellingen behaald kunnen worden en al het afval op de plek belandt waar het hoort.

Bert: “Randvoorwaarde is natuurlijk dat ook iedereen daartoe de mogelijkheid heeft. Vooral bij sommige appartementencomplexen ontbreekt nog wel eens een groene container. En natuurlijk zamelen we alleen het afval in van onze eigen inwoners.”

Bij punt 4 van het raadsvoorstel staat dat het college wordt verzocht nadere voorstellen uit te werken en de raad hierover te informeren. Bert vroeg hoe dit proces precies gaat verlopen en of de raad hier nog wat kan vinden. De VVD stemt wel in met de conclusies en aanbevelingen van de Rekenkamercommissie. “Met andere woorden: waar, wanneer en bij wie ligt de uiteindelijke besluitvorming?”

Genoeg stof tot nadenken en informatie om te komen tot een goed afvalinzamelingsbeleid. Er is al een weg ingeslagen. Deze kan wat de VVD betreft verbeterd worden en doorgang vinden.

“Maar onderzoek naar de mogelijkheden om diftar in voeren gaan onzes inziens te ver en daarom steunen wij het amendement van BBC2014 en PvdA.”

De aanbeveling van de rekenkamercommissie luidde: “Zonder de invoering van diftar is het volgens ons niet mogelijk om de doelstelling van maximaal 100 kg restafval te behalen. De besluitvorming hierover is dan ook opgenomen in de routekaart en zal ook onderdeel zijn van het op te stellen afvalbeleid.” Dat vinden de drie fracties in dit stadium te vroeg. Zij volgen de routekaart ‘Van Afval Naar Grondstof’, waarbij diftar geen doel op zich is.

Bert besloot: “Wij wensen het college veel creativiteit toe en zien met belangstelling uit naar de nadere voorstellen deze zomer.”

Gerelateerde nieuwsartikelen
Reageer op dit nieuwsartikel

Your email address will not be published.Required fields are marked *