“Nieuwbouw Nieuwe Veste op Holwert-Midden heeft veel voordelen voor stad en dorpen”

“Nieuwbouw Nieuwe Veste op Holwert-Midden heeft veel voordelen voor stad en dorpen”
De VVD-fractie is dinsdagavond 7 december akkoord gegaan met het collegevoorstel voor nieuwbouw van De Nieuwe Veste op Holwert-Midden. Ook de voorkeur van De Nieuwe Veste ging uit naar deze locatie. De keuze voor nieuwbouw was reeds gemaakt, het ging dinsdagavond om de locatie: Holwert-Midden of de huidige locatie aan de Van Heeckerenlaan. Erik Bonkes was voor dit onderwerp de woordvoerder: “De nieuwbouw heeft ons afgelopen jaar beziggehouden, de noodzaak daartoe werd ons duidelijk toen wij net als andere fracties op bezoek waren in het huidige schoolgebouw. Het gebouw sluit niet meer aan op deze tijd, de visie van De Nieuwe Veste en het veranderende leerlingaantal. Daardoor staat de exploitatie van de school onder druk.” Nadat uit onderzoek bleek, dat nieuwbouw de beste optie is nam Antea de zaak onder de loep en het bleek, dat beide locaties ongeveer dezelfde investeringen vergen. “Als wordt gekozen voor de Van Heeckerenlaan”, aldus Erik, “moet er tijdelijke huisvesting komen. Dat zorgt voor een daling in het leerlingenaantal. Dat heeft gevolgen voor de exploitatie van De Nieuwe Veste. Bovendien komt het behoud van docenten en het onderwijsaanbod onder druk te staan. Verder is de koppeling met het mbo en het bedrijfsleven op de Van Heeckerenlaan moeizaam.” Betere aansluiting, ook voor de dorpen De VVD is ervan overtuigd, dat door de keuze voor Holwert-Midden het stationsgebied nieuw elan krijgt. “Dat past bij Coevorden als je pretendeert één van de vijf Drentse steden te zijn. Daarnaast creëert dit besluit mogelijkheden voor verdere revitalisering van Holwert-Midden. De goede aansluiting met het openbaar vervoer kan zorgen voor een nog betere aansluiting voor leerlingen en docenten in de toekomst. Wij vinden daarenboven, dat de locatie Holwert-Midden een betere aansluiting heeft met de dorpen in de gemeente. De mogelijkheid voor een internationaal mbo past goed bij de ontwikkeling van het personenvervoer naar Duitsland en zet Coevorden weer op de kaart.” Aan de Van Heeckerenlaan komt ruimte voor woningbouw. “Dat past bij de nieuwe woonvisie en en er is gemakkelijk een combinatie te bedenken met zorg.” De VVD heeft wel zorgen over de eventuele sanering op Holwert-Midden. “Maar het rapport en de presentatie van Antea zijn voldoende basis om voor Holwert-Midden te kiezen.” Tot slot in het kort: Voordelen
  • Duidelijke stijging van aantal leerlingen
  • Goede aansluiting op het ov zorgt voor betere aantrekking van personeel en leerlingen
  • Goede koppeling met het bedrijfsleven en mbo
  • Startpunt om Holwert-Midden te revitaliseren en nieuw elan van het stationsgebied met De Nieuwe Veste
  • Woningbouw op de Van Heeckerenlaan is een mooie inbreiding
Onzekerheden
  • Vervuiling van de grond saneringskosten kunnen hoger uitvallen.
  • Wij willen niet dat De Nieuwe Veste twee keer moet verhuizen en hierdoor een grote daling heeft in leerlingaantallen, waardoor de start in het nieuwe bouw zorgt voor een lagere exploitatie en hierdoor eventuele vermindering van het aanbod in het onderwijs.
Gerelateerde nieuwsartikelen
Reageer op dit nieuwsartikel

Your email address will not be published.Required fields are marked *