“Neem de ruimte om te DOEN!”

“Neem de ruimte om te DOEN!”

De VVD Coevorden diende bij de behandeling van de kaderbrief tijdens de raadsvergadering op dinsdag 6 juli enkele moties in en liet haar licht schijnen over een aantal zaken. Sinds enige tijd gebeurt dat via pitches per partij.

Fractievoorzitter Margriet Fissering sprak deze pitch uit:

“De kaderbrief 2022, alweer de laatste die wij bespreken in deze samenstelling van de raad. Onze fractie werd enthousiast bij de start van de kaderbrief. In de bestuurlijke hoofdlijnen wordt duidelijk uitgegaan van een visie en wordt het beeld van een ambitieuze gemeente weergegeven. Daar worden wij blij van! Vanaf het begin hebben wij ons als fractie ingezet voor de gemeente Coevorden en dit altijd vanuit een positieve blik willen doen. Bij aanvang van deze periode hebben we met elkaar het bestuursprogramma ‘Ruimte om te doen’ vastgesteld, dat bomvol ambities staat die ook voor een heel groot gedeelte in het verkiezingsprogramma van de VVD terug te vinden zijn. Wij vinden het dus ook erg belangrijk dat we straks na afloop van deze periode kunnen zeggen: “Kijk, deze zaken hebben we gerealiseerd”.

Grip houden op organisatie

Wanneer we verder kijken naar kaderbrieven van 2019, 2020 en 2021 vinden we daar ook ambitie na ambitie. Kunnen we dit allemaal wel waarmaken? In het jaarverslag 2020 lezen we dat heel veel zaken niet uitgevoerd zijn in 2020 en 2021. De VVD-fractie maakt zich wel zorgen. Dit betreft niet alleen de ontwikkelingen uit 2020, maar ook nog de ambities uit 2019. Wij realiseren ons dat het enorme lastige coronajaar een druk op de organisatie heeft gelegd. Hiermee zijn onzes inziens ook een heel aantal zaken uitgesteld. Dit houdt in dat de druk op de organisatie in de tweede helft van 2021 en in 2022 alleen maar groter wordt. Mede gezien het feit dat de COVID-pandemie redelijk onder controle is en er daarmee hopelijk weer enorm veel positiviteit losbarst in onze gemeente.
Met alle roep om werknemers en vacatures die wij op de social media voorbij zien komen, is het belangrijk om grip te houden op de organisatie en alle ambities en ontwikkelingen die onze gemeente heeft. Want die zijn er genoeg naast de uitdagingen die ons nog te wachten staan. Dat zal een hele opgaaf worden in de rest van 2021 en 2022 en wij hebben daarvoor reeds aandacht gevraagd van het college bij het jaarverslag 2020.

Kijk in de voortvarendheid af en toe ook achterom om je goed te realiseren wat er nog gedaan moet worden. En misschien ook eens even stil staan om af te maken wat je hebt toegezegd. Met andere woorden; neem de ruimte om te DOEN!!

Meer flexibiliteit

Daarnaast is de VVD-fractie van mening dat er wel wat meer flexibiliteit mag komen in het beleid wat wordt gevoerd. Een vastgestelde visie in 2017, op welk terrein ook, kan twee jaren later al volkomen achterhaald zijn. Dat wil niet zeggen dat dan meteen de hele visie gelijk van tafel moet maar gewoon een aanpassing behoeft. Kijk hoe je kunt mee bewegen in de huidige tijd!!

Voorzitter, tot zover onze pitch. Uiteraard zullen wij gebruik maken van de eerste termijn waarin wij vooral ook weer ingaan op datgene waar wij voor staan: wonen, werken en onderwijs in onze prachtige gemeente Coevorden.

Gerelateerde nieuwsartikelen
Reageer op dit nieuwsartikel

Your email address will not be published.Required fields are marked *