Moties VVD over leges en tegelwippen aangenomen

Moties VVD over leges en tegelwippen aangenomen

De door de VVD ingediende twee moties zijn dinsdag 6 juli unaniem aangenomen tijdens de behandeling van de kaderbrief in de raadsvergadering.

Leges

Wij willen graag, dat plaatselijke verenigingen en stichtingen geen leges meer hoeven te betalen als zij activiteiten organiseren. “de plaatselijke verenigingen en stichtingen vervullen een onmisbare functie in de wijken en dorpen”, aldus Bernette Sieben. “Zij helpen met hun inzet de kosten ten laste van de gemeente en de gemeenschap te beperken. Wij willen voorkomen, dat de heffing van leges een rem zet op de continuïteit en ontwikkeling van verenigingen en stichtingen zonder winstoogmerk die ten goede komen aan de gemeenschap(szin). Door de leges houden zij minder middelen over voor hun primaire maatschappelijke doelen. Met het schrappen van de leges kunnen zij meer investeren in hun doelen en activiteiten en dat komt ten goede aan de gemeenschap.

Door het aannemen van de motie gaat het college onderzoeken wat de gevolgen zijn voor de gemeente Coevorden, als deze non-profitinstellingen worden vrijgesteld van leges. Een terugkoppeling dient uiterlijk 1 oktober plaats te vinden.”

Tegelwippen/Steenbreek

Door deze motie aan te nemen, wordt onderzoek gedaan om zich aan te sluiten bij bestaande initiatieven: het NK Tegelwippen en Stichting Steenbreek. De resultaten van het onderzoek worden verstrekt voor de behandeling van de begroting 2022. Het streven is om inwoners in beweging te krijgen om hun tuin of terrein te vergroenen door tegels te verwijderen. Erik Bonkes diende deze motie in: “Door de klimaatverandering krijgen we steeds vaker te maken met extreme weersomstandigheden, zoals grote hitte, droogte en zware regenval. Veel tuinen en terreinen zijn tegenwoordig bestraat of verhard, maar groene tuinen of terreinen laten het water beter in de grond verdwijnen. Verder zorgt een groene tuin voor meer biodiversiteit. Inwoners hebben een eigen verantwoordelijkheid over het inrichten van hun tuin of terrein.”

Gerelateerde nieuwsartikelen
Reageer op dit nieuwsartikel

Your email address will not be published.Required fields are marked *