‘Maidenspeech' van fractievoorzitter Floris Vulto

‘Maidenspeech’ van fractievoorzitter Floris Vulto

Onze nieuwe fractievoorzitter Floris Vulto hield vanavond zijn ‘maidenspeech’ in de gemeenteraad nadat alle raadsleden waren geïnstalleerd.

“Dank dat u mij het woord, voor mij voor de eerste keer in deze raad, vergunt. Ik kijk samen met de VVD-fractie terug op een roerige verkiezingsperiode. In dit bizarre post-covidtijdperk campagne voeren en je standpunten voor het voetlicht brengen is anders dan anders. Meer dan ooit zijn partijen genoodzaakt geweest zich via moderne kanalen te presenteren aan de kiezer.

Weldoeners

Hoewel dat is gelukt, geeft zo’n verkiezingstijd stof tot nadenken. Eens in de vier jaar komen we met z’n allen uit ons hok en laten we zien wat voor weldoeners wij met z’n allen zijn. Verkiezingsmodus noemen we dat. Alles doen we eraan om de kiezer ervan te overtuigen dat je eigen partij de beste plannen voor de gemeente Coevorden in petto heeft. En dat terwijl we hier allemaal in de raad zitten met nu juist het gezamenlijke doel om de gemeente Coevorden de best mogelijke plek om te leven te laten blijven.

Verbinding en toenadering

Zodra de verkiezingen achter de rug zijn gaan we uit de verkiezingsmodus en zoeken we in de raad het comfort van de verbinding en toenadering. Moeten we deze toenadering juist niet tijdens verkiezingstijd zoeken? In plaats van de verschillen uitvergroten? Wij komen immers niet eens in de vier jaar ons ‘hok’ uit om ons te profileren, maar wij zijn constant en voortdurend bezig om vanuit die verbinding die deze raad zo sterk maakt, naar een beter Coevorden toe te werken.

In perspectief

Ik wil nog even kwijt dat de campagneperiode nog eens goed in perspectief werd gezet toen de oorlog uitbrak in Oekraïne. Wat voelt het oneigenlijk om in een verkiezingsperiode de politieke strijd met elkaar aan te gaan terwijl drie landen ten oosten van ons een fysieke strijd wordt gevoerd die de grondvesten van ons hedendaagse bestaan doet schudden. Wat mogen wij dankbaar zijn dat onze dagelijkse beslommeringen in verhouding in het niet vallen bij het leed dat men daar doormaakt. De situatie aldaar noopt mij tot een sobere evaluatie van de verkiezingen, die overigens wel ordentelijk en strak zijn verlopen. Met dank en complimenten aan alle vrijwilligers die dat mogelijk hebben gemaakt.

Voortvarend aan de slag

Als persoonlijke noot wil ik kwijt dat onze fractie zich gesterkt voelt door het mandaat dat de kiezer ons wederom heeft gegeven om aan de slag te gaan voor onze gemeente. Het blijkt maar weer dat het enorm belangrijk is dat de kiezer zijn mandaat afgeeft. Een verschil van tien stemmen, zo blijkt, kan het verschil tussen drie en vier zetels maken. Laat uw stem toch horen, geef ik de kiezer mee. Het opkomstpercentage was gewoon te laag, en dat terwijl in andere landen oorlog wordt gevoerd over democratische grondrechten. Het verkregen mandaat zullen wij serieus nemen, daarom hopen we voortvarend aan de slag te kunnen gaan in de komende raadsperiode met een fris nieuw team en daarbij kijken wij uit naar een prettige samenwerking met de andere partijen. Een samenwerking die zijn grondslag vindt in de verbinding die ons allen zo nauw aan het hart ligt. En laten wij die verbinding meer dan ooit opzoeken.”

Gerelateerde nieuwsartikelen
Reageer op dit nieuwsartikel

Your email address will not be published.Required fields are marked *