“Laten we als stad lef tonen en ons echt gaan onderscheiden”

“Laten we als stad lef tonen en ons echt gaan onderscheiden”

Richtte Bert Albring zich tijdens de behandeling van de kaderbrief met name op de dorpen, Irma Talens deed dat voor de stad Coevorden. “Immers, wij staan voor de hele gemeente Coevorden.” Daarom hield zij eerst een algemeen betoog.

Communicatie laat te wensen over

In algemene zin vindt de VVD, dat de communicatie naar inwoners en ondernemers op tal van vlakken nog steeds te wensen over laat. Irma: “Te vaak worden wij ermee geconfronteerd dat direct betrokkenen niet, nauwelijks of in een te laat stadium bij een ontwikkeling worden meegenomen. Dat is een gemiste kans en zorgt voor veel reparatiewerk! Het doet het draagvlak in elk geval geen goed. En als er dan wel geluisterd wordt, dan wordt toch een eigen koers gevaren zonder hiervan een duidelijke terugkoppeling te geven waarom daarvoor gekozen wordt. College, sta wat meer in de schoenen van de inwoner en ondernemer en realiseer beter wat de boodschap die je afgeeft doet met een inwoner en ondernemer.”

Andere aanpak?

De VVD betreurt het dat projecten worden vertraagd en nieuw beleid niet van de grond komt, onder andere vanwege een tekort aan medewerkers. Dit is al een langdurend probleem en het lijkt maar niet opgelost te worden. Heeft het college al eens gekeken of bepaalde beleidsonderdelen niet op een andere wijze georganiseerd kunnen worden? Of beleid dat niet of voldoende functioneert durft af te stoten, zodat er ruimte komt om zaken op te pakken die er toe doen en effect sorteren?

Uitstraling binnenstad

Irma: “Transformatie van winkels naar wonen is helaas noodzakelijk gebleken. Wat ons verbaast is dat bij deze transformatie niet goed vanuit het oogpunt van welstand is gekeken. Je wilt als stad het historisch karakter naar boven halen. In onze optiek moet zich dat ook vertalen in de uitstraling van de panden die tot woningen zijn of worden getransformeerd. Een duidelijk gemiste kans.

Zorgen

Ten aanzien voor de voorliggende schetsen van de Markt, Haven en het citadelpunt blijft de VVD zich zorgen maken over het aantal beschikbare parkeerplaatsen na realisatie van de plannen. “Er wordt nog te weinig rekening gehouden met een toename van het aantal inwoners in het centrum. Coevorden wil een bezoekersstad worden, waarbij het streven is om 20 procent meer bezoekers naar de stad te trekken. Die bezoekers wil je gastvrij ontvangen en dat kan alleen als er voldoende parkeergelegenheid is.

Verwonderlijk is dat op de dag van vandaag er nog steeds geen goede bewegwijzering is waarin de bezoeker naar de beschikbare parkeerplaatsen wordt verwezen. Dit is niet de eerste keer dat dit aangegeven wordt. Ook het parkeren door de eigen medewerkers van de gemeente in het centrum is schijnbaar moeilijk aan te pakken.”

Haven

De VVD ziet graag dat de haven volledig doorgetrokken wordt en niet halfslachtig zoals nu wordt voorgesteld. “Zorg daarbij voor een goede was- en toiletgelegenheid. Laten we als stad lef tonen en ons echt gaan onderscheiden. Zet in combinatie met het historische karakter meer in op het vaartoerisme. Dit brengt levendigheid in het centrum.

We hebben al eens in de twee jaar een uniek evenement, de Historische Havendagen, dat altijd goed wordt bezocht. Laten we dit verder uitbouwen! Koester de pleziervaart en breek niet een deel van de steiger af, waardoor daar geen boten meer kunnen liggen.”

De VVD hamert erop goed te luisteren naar de gebruikers ervan en degenen die hiervan economisch afhankelijk zijn. Het idee van een horecaplein midden op de Markt is niet praktisch en oneconomisch. “Waak ervoor dat iets gecreëerd wordt wat economisch niet haalbaar is en tot teleurstellingen leidt: niemand zit te wachten op een leeg horecaplein. De VVD adviseert het college om goed te kijken naar eventuele negatieve effecten die een Markthal kan meebrengen. Laat het geen veredelde hangplek worden.

Dan de geplande bebouwing : kijk ook hier naar de historie van Coevorden en neem de schetsen van architectenbureau Kranenborg serieus mee in het ontwerp.

“Er worden plannen ontwikkeld voor de Haven, terwijl de Havenvereniging hierbij niet eens betrokken wordt. Nota bene één van de gebruikers. Voor de VVD onbegrijpelijk! De Havenvereniging zit vol met ideeën. Kijk alleen maar naar de invulling van de Havendagen, maar ook het idee om te werken met een soort carrousel met andere havenverenigingen zodat er altijd schepen in de haven liggen. De VVD vindt het ronduit teleurstellend dat er slechts twee schetsen zijn voorgelegd, die minimaal van elkaar verschillen. Waarom is er geen schets met de doorgetrokken Haven waarmee de geschiedenis wordt teruggehaald. Dan de geluiden in de stad over de waterbak op de plek van de nu nog gedempte haven: dat wordt één troep. Het is onhygiënisch. Ook legionella ligt op de loer.

Aanpassing

Wat de VVD betreft zou de plannen voor de Markt, Haven en Citadelpunt in zijn geheel moeten worden aangepast met inachtneming van de resultaten uit het parkeermodel, de breed gedragen wens voor het doortrekken van de Haven en een binnen de historie passende woningbouw. Luister goed naar de gebruikers van de stad en die zorgen voor de leefbaarheid van de stad. Oftewel de winkeliers, horeca, marktkooplui en evenementenorganisaties, waaronder de havenvereniging. Stel eisen aan de woningbouwplannen in dit gebied”, besloot Irma.

Gerelateerde nieuwsartikelen
Reageer op dit nieuwsartikel

Your email address will not be published.Required fields are marked *