“Kansenkaart voor hele gemeente”

“Kansenkaart voor hele gemeente”

Floris Vulto liet dinsdagavond 26 maart weten hoe de VVD aankijkt tegen de zogenoemde Kansenkaart. “Dat is lovenswaardig in het streven naar een geïntegreerde aanpak van de lokale ontwikkeling, in dit geval gericht op Schoonoord.

Het is belangrijk dat alle delen van onze gemeente evenredig in aanmerking komen voor ontwikkelingskansen. Het beperken van deze gestructureerde en financieel ondersteunde aanpak tot één gebied kan leiden tot onevenwichtige ontwikkeling en mogelijk gevoelens van verwaarlozing in andere delen van de gemeente. Een meer inclusieve benadering, waarbij alle gebieden binnen de gemeente een eigen ‘Kansenkaart’ krijgen, zou een gelijkere verdeling van ontwikkelingsmogelijkheden en gemeentemiddelen waarborgen.

Waarom niet voor de hele gemeente?

Het identificeren van belangrijke projecten zoals vernieuwing van de woningvoorraad, realiseren van een multifunctioneel centrum en het benutten van leegkomende locaties zijn zonder twijfel waardevolle initiatieven. Echter, de focus op één specifiek deel van de gemeente roept de vraag op waarom een soortgelijke benadering niet wordt overwogen voor de gehele gemeente Coevorden.

Het gevaar bestaat dat we, door aanzienlijke middelen toe te wijzen aan specifieke ontwikkelingsgebieden binnen één deel van de gemeente, onszelf in de hoek van ‘Sinterklaas’ plaatsen. Dit leidt tot een situatie waarin wij, als gemeente, mogelijk buitensporige ‘cadeaus’ verstrekken aan specifieke initiatieven ten koste van een meer gematigde en evenwichtige benadering die ten goede komt aan alle inwoners. Sterker nog, ik denk dat dit met de huidige samenstelling van de raad reeds het geval is (zonder specifieke partijen aan te kijken).

Vragen

Ten tweede, de financiering van de Kansenkaart en de daaruit voortvloeiende projecten roept vragen op. De financiële inzet moet mijns inziens worden afgewogen tegen de bredere behoeften van de gehele gemeente. Het is cruciaal dat we als gemeente een prudent financieel beleid voeren, waarbij de verdeling van middelen zorgvuldig wordt afgewogen tegen de breedste mogelijke reeks gemeenschapsbehoeften. Dit betekent dat investeringen moeten worden gedaan met een heldere en rechtvaardige visie, waarbij prioriteit wordt gegeven aan projecten die de grootste impact hebben op onze gemeenschap als geheel. Ik pleit voor een bredere grondhouding in deze raad in relatie tot toekomstige ontwikkelingen, laat dit raadsvoorstel daartoe de discussie aanwakkeren.

Gerelateerde nieuwsartikelen
Reageer op dit nieuwsartikel

Your email address will not be published.Required fields are marked *