Inzet VVD voor nieuwe woonvisie werpt vruchten af

Inzet VVD voor nieuwe woonvisie werpt vruchten af

De fractie van de VVD in Coevorden zag haar inspanningen en vasthoudendheid voor een nieuwe woonvisie beloond. De ingediende motie op initiatief van de VVD medio vorig jaar werd gesteund door de volledige raad.

De VVD wil, dat rekening wordt gehouden met de marktontwikkelingen en woonbehoeftes. Dat resulteerde in een nieuwe woonvisie, die in december door de raad werd aangenomen.

Bernette Sieben waarschuwde er eerder al voor dat de gemeente niet achter de feiten moet aanlopen. “We moeten beslissingen nemen en het karakter van de dorpen behouden. We moeten ophouden om in krimp te denken. Dat is een negatieve insteek. Er is niet alleen vergrijzing, veel jeugd wil hier graag blijven mits er passende woonruimte is”, zo zei zij destijds. “De markt verandert en er moet worden ingespeeld op woonbehoeftes.”

Zoals reeds aangekondigd houdt de VVD gemeente Coevorden binnenkort een bijeenkomst over wonen. Die wordt gehouden op zaterdagmiddag 12 maart!

Thema wonen in verkiezingsprogramma

Meer lezen over de standpunten van de VVD ten aanzien van wonen? Deze kernpunten staan in het verkiezingsprogramma:

-In het woonbeleid moet specifiek rekening worden gehouden met kansen voor onze huidige inwoners, voor jongeren en jonge stellen, voor gezinnen en voor ouderen. Of je nu alleen woont in De Kiel, samenwoont met je partner in Dalen of met kinderen een huis met tuin hebt in Coevorden.

-De woningnood is hoog, vooral voor starters en alleenstaanden. Wij willen dat er nieuwe huizen gebouwd worden zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan (blijven) wonen. Momenteel is er geen balans tussen vraag en aanbod.

-We geven voorrang aan betaalbare koop- en huurwoningen. Maar, er moet ook ruimte zijn voor grotere kavels en woningen. Andere generaties brengen nieuwe wensen en ideeën met zich mee, dus er moeten mogelijkheden zijn om te experimenteren. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat in de dorpen en in de stad lege plekken ingevuld kunnen worden (inbreiding). Onze regio wordt steeds aantrekkelijker. Daardoor en het (deels) thuiswerken maakt de vraag alleen maar groter.

-Geen starre regie, maar snel concrete plannen maken. Het is belangrijk, dat iedereen een passende woning kan vinden op ieder moment in hun leven. Een huis dat je kunt aanpassen aan de levensfase waarin je je bevindt. We stimuleren doorstroming, van klein naar groot, van traditioneel naar levensloopbestendig, huur naar koop of koop naar huur.

-Het bouwen van betaalbare koopwoningen voor starters en jonge gezinnen wordt onze prioriteit. Wij willen dat er nieuwe huizen gebouwd gaan worden zodat iedereen betaalbaar in onze gemeente kan blijven wonen. Het bouwtempo moet omhoog.

-De gemeente gaat aan de slag met creatieve, nieuwe woonvormen en concepten zoals koop-/huurvormen, pre-mantelzorg en flexwonen.

-De gemeente zoekt de samenwerking met lokale ondernemers om nieuwe woonvormen toe te kunnen passen.

-Met woningbouwcorporaties komen er afspraken over het stimuleren van doorstroming.

-We zorgen voor tijdelijke huisvesting voor migranten met een verblijfsvergunning, maar schaffen hun voorrangspositie bij sociale huurwoningen af.

-Om snel meer woningen te kunnen bouwen, kiezen we voor kortere en soepelere procedures voor nieuwbouw. We bestrijden leegstand door het mengen van functies voor wonen, werken, detailhandel en horeca. Particulier initiatief om tot bouwkavels te komen wijzen wij niet af.

-We willen dat alle inwoners gemakkelijk en snel kunnen zien welke mogelijkheden zij hebben om hun woningen te vergroten of aan te passen. We willen de welstandscommissie afschaffen. De verantwoordelijkheid ligt meer bij de gemeente.

-Tevens moet gebouwd worden voor ondernemers zodat zij zich gemakkelijker in de regio ook als inwoner kunnen vestigen.

-We zijn terughoudend met het verhogen van het belastingtarief op de eigen woning (ozb). Daarnaast vinden wij het belangrijk dat in dorpen gebruik gemaakt wordt van de mogelijkheid om gemeentelijke gronden als bouwkavels in te zetten voor starters.

Gerelateerde nieuwsartikelen
Reageer op dit nieuwsartikel

Your email address will not be published.Required fields are marked *