“Het was een goede, fijne en gezellige ploeg”

“Het was een goede, fijne en gezellige ploeg”

In de raadsvergadering van dinsdag 29 maart werd afscheid genomen van de huidige fractie van de VVD. Er treedt een geheel nieuwe ploeg aan op basis van voorkeurstemmen. Fractievoorzitter Margriet Fissering sprak haar fractiegenoten toe.

Avontuur

“Wat bijzonder om hier te staan en dat ik jullie en specifiek de aftredende VVD-fractie mag toespreken. In In 2018 werden André, Bernette , Erik en ik gekozen tot raadsleden van de VVD. We kenden elkaar vrijwel niet, we kenden de andere raadsleden niet en zij kenden ons niet of nauwelijks. Maar één ding was zeker, we wilden als fractie dit avontuur met elkaar aangaan. Energiek, positief, op onze eigen wijze en vooral voor de gemeente Coevorden! We hadden als fractieleden allemaal verschillende beginsituaties, achtergronden en gedachten, maar één ding hadden we gemeen: we zijn en waren allemaal liberaal en geïnteresseerd in de politiek.

Ik weet niet hoe het jullie als raadsleden allemaal vergaat, maar ik kan niet zo makkelijk praten over politiek. Ik heb veel vrienden die geen of weinig interesse hebben, ofwel geen kleur durven bekennen, een totaal andere mening hebben en enkelen zitten op hetzelfde spoor. Het zijn allemaal goede vrienden. Politiek hoeft geen verbindende factor te zijn, maar politiek verbond ons als fractie zeker!!

Gezellige ploeg

Al snel werden we vergezeld door de burgercommissieleden Irma Talens en Bert Albring, een welkome aanvulling in velerlei opzichten!! Met elkaar vormden we een goed, fijn en gezellig ploegje. Ik denk dat wij als fractie altijd als laatste klaar waren met onze vergaderingen, VVD’ers sluiten vaak als laatste de deur. Naast het bespreken van de inhoud voor de commissie- en raadsvergaderingen werd ook de landelijke en wereldpolitiek besproken en als de coronapandemie het toestond sloten we af met een borrel bij de Heeren, Vancouver of Marktzicht. Vaak troffen we daar ook andere fracties. We leerden elkaar steeds beter kennen en daardoor kon er worden gelobbyd, werden standpunten verscherpt of bijgesteld.

Ik hoef jullie niet te vertellen hoeveel tijd het raadswerk kost en dus is het zo belangrijk om harmonie binnen de fractie te houden. Knetteren deden we niet, discussiëren wel, maar altijd kwamen we tot een gezamenlijk standpunt.

En de factor tijd is ook precies waarom een groot deel van de fractie afscheid wil nemen van de gemeenteraad, niet omdat we het raadswerk niet leuk vonden. We hebben het juist heel goed met jullie allemaal gehad. Bij ons allen heerst vooral het gevoel dat je de gemeenteraad ingaat om maatschappelijk betrokken te zijn en vooral samen proberen de gemeente Coevorden weer een stukje beter en mooier te maken, “Coevorden is mooi, wordt beter”, zeg maar!

Goede samenwerking

En ik hoef niet steeds te herhalen wat we als fractie reeds vaak hebben gezegd, maar toch nog één keer, wat hebben we als gemeenteraad in de afgelopen vier jaren goed samengewerkt. We deden het met elkaar, coalitie en oppositie. We hebben veel met elkaar bereikt en daar mogen we best trots op zijn! Ook de sfeer was goed. Als fractie zijn we, zoals ik al zei, altijd uitgegaan van positief denken. Inzetten op kansen, niet berusten in krimp maar juist kijken hoe je dat tegen kunt gaan. “Jezelf in de etalage zetten” noemden we het, juist nu!

Dat politiek soms door anderen ‘gekonkel’ wordt genoemd wilden we bestrijden, je kunt op inhoud verschillen, de discussie moet in de raad gevoerd worden zeiden we altijd. En bovenal vonden we de houding “Zeg wat je doet en doe wat je zegt” erg belangrijk.”

Vervolgens richtte Margriet zich tot Erik , Bernette en André. Door voorkeurstemmen voor andere kandidaten viel Erik tot zijn spijt buiten de boot, maar hij blijft betrokken bij de VVD Coevorden.

Erik

“Erik, jij bent gedurende deze jaren de bibliotheek van de fractie geworden. Je ging vrijwel naar alle bijeenkomsten die onder jouw portefeuille vielen en vaak ook daarbuiten. Je weet altijd precies hoe het zit, wat er is gezegd in vergaderingen, wat de wetgever erover zegt, wie welke motie heeft gesteund. Regelmatig kregen we van jou artikelen doorgestuurd in de fractie-app uit kranten, websites en vaak uit HP De Tijd. En zo hield je ons scherp en konden we argumenten opvoeren en meningen vormen. Alles wat onder Jeroen Huizing viel hield jij in de gaten, het was een grote en zeer gevarieerde portefeuille. Ook heb je een grote bijdrage geleverd in de werkgroep Duurzaamheid, een werkgroep die zeer frequent bijeen kwam. Vaak moest je je in allerlei bochten wringen, want het was ook druk in het thuisfront met drie kleine kinderen , maar je deed het altijd met veel plezier!

Bernette

Bernette, jouw portefeuille was vooral die van Steven Stegen en voorheen Jan Zwiers. Dat deed je op een zeer zorgvuldige, gedreven en intelligente manier. Ze waren niet zomaar van jou af en je hebt veel voor elkaar gekregen, soms alleen, soms als fractie maar ook vaak samen met andere raadsleden, je beweegt je makkelijk in andere fracties en stelt altijd het belang van de gemeente en de inwoners voorop. Als vicefractievoorzitter heb je me regelmatig vervangen en dat deed je hartstikke goed, het was altijd erg prettig om met je te sparren. De rol van commissievoorzitter ging je heel goed af en in no time leek het alsof je het al jaren deed. Petje af! Bovendien was je een verrijking in het Auditcommittee.De combinatie van het raadswerk met je drukke, verantwoordelijke baan in het westen van het land viel je zwaar en je keuze om te stoppen is heel begrijpelijk maar ik weet zeker dat ze jou erg gaan missen in deze raadzaal.

André

André, ik zal het kort houden. Je bent een zakenman pur sang en daar heb ik grote bewondering voor. Je neemt snel beslissingen, springt gelijk in op kansen en houdt niet van ellenlange vergaderingen en verhalen. Dat was dus wel even een dingetje voor jou, het reilen en zeilen in een gemeenteraad gaat echt wel even wat anders. Toch heb je op jouw manier deze wijze wel eigen gemaakt, maar bleef je ook jezelf. Het was heerlijk hoe jij bepaalde voor ons of anderen ingewikkelde problemen in een mum van tijd kon reduceren tot heel eenvoudige zaken. No-nonsense! Jouw portefeuille was het sociaal domein en je zat ook in de werkgroep daarvan. Uiteraard vond je dat er wel heel veel geld in omging, maar je had veel waardering voor het feit dat er vooral gedacht werd vanuit kansen en mogelijkheden.

Bernette, André en Erik, maar ook Irma en Bert: dank voor de fijne, constructieve, gezellige tijd in onze fractie!”

Tot slot zei Margriet: “Nu nemen we afscheid als raadsleden. Wij allemaal blijven op de één of andere manier betrokken. Dit weten we nu nog niet, maar zal hopelijk snel duidelijk worden. Dank aan de ambtelijke organisatie voor alle steun en informatieverstrekking. Dank aan de hele griffie voor alle hulp die jullie ons regelmatig hebben gegeven. Dank aan de alle bodes en facilitaire ondersteuning. Dank aan onze burgemeester als voorzitter van de raad, de steun en het vertrouwen. Dank alle raadsleden en collegeleden voor de goede en vruchtbare samenwerking! Het ga jullie allen goed!!”

Margriet

Bernette nam daarop het woord over om Margriet te bedanken voor haar tomeloze inzet, haar deskundigheid en nauwkeurigheid.

Gerelateerde nieuwsartikelen
Reageer op dit nieuwsartikel

Your email address will not be published.Required fields are marked *