Even voorstellen…. Bert Albring

Even voorstellen…. Bert Albring

De 53-jarige Bert Albring (nummer 2 op de lijst) is geboren en getogen in Oosterhesselen. Zijn hele leven al woont hij op hetzelfde adres aan de Pandijk, waar hij en zijn vrouw Monique hun melkveebedrijf hebben.

“Ik zit mijn hele leven al in het landbouwwereldje, maar mijn interesse is veel breder. Zo ben ik ook heel geïnteresseerd in de omgevingsvisie, ruimtelijke ordening en economie. Ik wil graag iets voor de maatschappij betekenen en meepraten en -denken.” En wel op een nuchtere en rationele manier.

Bert heeft altijd liberaal gestemd, dus op de VVD. “Vier jaar geleden stond ik al op de lijst, op plaats 6. Sinds november 2018 ben ik burgercommissielid voor de VVD. Dat betekent, dat ik al actief ben in de fractie. Het zit een beetje in mijn bloed, al ben ik meer bestuurder dan politicus.”

De sfeer in de gemeenteraad van de afgelopen jaren sprak Bert aan. “Dat mag ook de komende jaren het geval zijn met wederom een raadsakkoord.”

Zetel

Bert denkt dat –als de kiezer de gemeentepolitiek heeft gevolgd- de VVD er een zetel bij verdient. “De credits gaan wat dat betreft naar de huidige vier raadsleden. Ik heb er slechts een bescheiden bijdrage aan mogen leveren.”

Wat met de toeslagenaffaire is gebeurd en dat mensen in Groningen in de rij moesten staan voor een schadevergoeding voor aardbevingsschade vindt Bert verschrikkelijk. “Dat vinden we als lokale partij heel erg en we kunnen dat wel kenbaar maken bij de landelijke partij.”

Bestuurlijke ervaring

Bert heeft volop bestuurlijke ervaring. “Ik was gedurende twaalf jaar bestuurder bij FrieslandCampina. “Daarmee zat de maximumtermijn erop. Ik zat in de ledenraad en was voorzitter van district Drenthe. Verder was ik voorzitter van de commissie van beroep en zat ik in de selectiecommissie.”

Ruim 150 jaar geleden bundelden boeren hun krachten in FrieslandCampina en richtten plaatselijke zuivelfabrieken op. De coöperatie voorziet consumenten over de hele wereld van voedingsstoffen uit melk met als uitgangspunt betere voeding voor de wereld en goede inkomsten voor de boeren. De organisatie wil duurzaam zijn en een positieve invloed uitoefenen op boeren, gemeenschappen en de planeet.

Vangnet

Bert noemt zichzelf een echte liberaal. “Natuurlijk moet er een vangnet zijn voor de mensen, die het niet alleen redden. Maar bovenal moet je wel proberen zelf financieel onafhankelijk te zijn. Het is niet de bedoeling, dat mensen van de wieg tot het graf aan de hand van de overheid lopen. Wij hebben onze kinderen voorgehouden dat ze moeten studeren wat ze leuk vinden of een baan naar hun zin hebben.”

Eigen kracht

“Wij als inwoners moeten van onze eigen kracht uitgaan.” Bert vindt dan ook dat van onderaf, dus vanuit de inwoners en de bedrijven, de gemeente moet worden benaderd. “De gemeente kan vervolgens faciliteren. De gemeente moet een goede gesprekspartner zijn en niet zeggen “Nee, tenzij”, maar “Ja, mits”. Er moet veel meer kunnen zonder allerlei overbodige regels en kaders.”

Betrokken boeren

Bert vindt en velen met hem de afwisseling van afwisseling van landschap en cultuur prachtig. “We moeten verrommeling tegengaan.” Vitale landbouw vindt hij van belang. “Maar als je daarover spreekt, moet je wel heel goed op de hoogte zijn van een aantal zaken die in de landbouwsector spelen.”

Hij wijst erop, dat het grootste deel van de gemeente plattelandsgebied is. “De landbouw zorgt voor veelzijdigheid. Ik vind, dat de gemeente geen extra beperkende maatregelen moet opleggen naast de reeds bestaande landelijke regels. Boeren worden landelijk weggedrukt als dierenbeulen en vervuilers, maar bedenk: de boeren staan volop in de maatschappij, weten wat er speelt en zijn bovendien volop bezig met verdere verduurzaming.”

Gerelateerde nieuwsartikelen
Reageer op dit nieuwsartikel

Your email address will not be published.Required fields are marked *