“Energietransitie moet op basis van vrijwilligheid”

“Energietransitie moet op basis van vrijwilligheid”

De VVD-fractie diende in de raad van dinsdag 25 mei een amendement en een motie in over de Regionale Energiestrategie (RES) 1.0. Die zorgden voor een langdurige discussie tussen de diverse partijen. Wethouder Jeroen Huizing raadde het amendement af, waarbij hij bijval kreeg van de voorzitter van de vergadering. “Wij willen”, aldus ons fractielid Erik Bonkes, “dat de energietransitie op vrijwillige basis moet gaan. Wij distantiëren ons van de aanbeveling aan het rijk, waarin staat ‘Maak de aanleg van collectieve warmteleverende systemen juridisch afdwingbaar’ en waarin wordt gevraagd om doorzettingsmacht om iedereen in de juiste stand te krijgen.”

Erik Bonkes hield eerst zijn betoog: “Na een lang proces is het zover: de RES 1.0 ligt voor ter besluitvorming. Bij de presentatie van het concept heeft de VVD haar zorgen uitgesproken, deze zorgen zijn er bij de presentatie van de RES 1.0 nog steeds.”

Wij als VVD vinden, dat Coevorden en Drenthe een bijdrage moeten leveren aan de energietransitie. “Daarover moet geen twijfel bestaan. We zijn in Coevorden al een eind op weg met de transitie en dat is te zien. De windmolens bij Coevorden zijn al van ver te zien en de zonneweides hebben een forse impact op het landschap.”

Het verbaast ons, dat het RES-bod van Drenthe maar liefst 3,45 TWh (terawattuur) is geworden. Ter verduidelijking: 1 Twh staat gelijk aan 1 miljard Kilowattuur (kWh). “Bij het optellen wat reeds gerealiseerd is, in aanbouw is en waarvoor reeds een vergunning is verleend, komen we op 2,255 TWh uit. De landelijke doelstelling wordt daarmee ver overschreden. Leg je niet vast in dit document, want na het halen van je doelstelling blijf je niet stil zitten en mag je best meer doen”, aldus Erik Bonkes. “Maar als het doel niet wordt behaald, bijvoorbeeld de daken van de bedrijven zijn qua constructie niet voldoende om zonnepanelen op dak te realiseren of de zonneroute gaat niet door, worden dan plannen doorgedrukt omdat de RES eenmaal is vastgesteld? Want dat is wat de VVD niet wil.”

De VVD heeft bedenkingen bij het ‘realistisch en haalbaar’ zijn van de RES 1.0. “De netwerkcapaciteit moet worden vergroot, dat betekent dat de netwerkbeheerders voor honderden miljoenen euro’s moeten investeren in het netwerk, hier wordt geadviseerd om energieprojecten zoveel mogelijk te clusteren. Maar dat staat haaks op het gehanteerde uitgangspunt om draagvlak en ruimtelijke inpassing voorop te stellen. “De impact die deze ontwikkeling heeft voor het landschap is voor Coevorden en voor Drenthe groot. De recreatie-industrie is afhankelijk van het landschap. Een grote speler in Coevorden en de Drentse economie en het gaat om veel banen.

De toerist komt voor Drenthe en haar mooie natuur, wij zien de komst van de zonneweides en windmolens als bedreiging voor het Drentse landschap.”

Draagvlak

In de RES-aanpak wordt alles in werkgroepen met ambtenaren en vertegenwoordigers van enkele belangengroepen in regionaal verband bedacht. Maar de inwoners worden bijna vergeten. En de gemeenteraden mogen op het eind bij het kruisje hun handtekening zetten. Dat bracht Erik Bonkes tot het belangrijkste punt: draagvlak. “Dat is de belangrijkste voorwaarde voor realisatie van de plannen. De RES is een stuk papier met beleid waarin niet concreet staat waar wat gaat gebeuren. De meeste inwoners hebben vooral belang bij drie zaken: een zekere energielevering en wooncomfort, geen hogere kosten en een prettige woonomgeving die niet wordt verpest door de aanblik van windmolens en zonneweides en andere gevolgen. Een bijdrage aan het verlagen van de CO2 uitstoot in de wereld is mooi en moeten we nastreven, maar het mag niet ten koste gaan van deze belangrijke zaken.”

“Wij vinden het onjuist”, zo zei Erik, “om in deze fase van de warmtetransitie, waarin de nadruk ligt op onderzoek en experimenten en er bovendien nog geen afspraken zijn gemaakt over financiële compensatie voor inwoners, het Rijk te vragen om juridische dwangmaatregelen in wetgeving vast te leggen.”

Wethouder Jeroen Huizing raadde het amendement af. Hij vreest, dat al het werk opnieuw moet worden gedaan als het amendement zou worden aangenomen. Erik vroeg zich daarbij af de raad dus maar bij het kruisje moet tekenen. Erik liet bovendien weten dat eenzelfde amendement ook in andere gemeenten wordt ingediend.

Erik Bonkes raadde de wethouder aan om verbindend te gaan besturen. Huizing op zijn beurt zag meer in een motie, maar dat vindt de VVD te vrijblijvend. Een motie hoeft immers niet te worden gevolgd.

Na alle beraadslagingen stelde PPC voor om het amendement in de volgende raadsvergadering (op donderdag 17 juni) te behandelen. Erik reageerde: “Het onderwerp van dwang blijft bij ons een ding.”

Gerelateerde nieuwsartikelen
Reageer op dit nieuwsartikel

Your email address will not be published.Required fields are marked *