Cursus Politiek Actief: iets voor u?

Cursus Politiek Actief: iets voor u?

De gemeenteraad van Coevorden houdt in deze periode weer een cursus Politiek Actief, zoals jaarlijks gebruikelijk is. Met deze cursus wil de gemeente inwoners enthousiast maken om politiek actief te worden. Inmiddels is er een wachtlijst. Daarom wordt gekeken naar een mogelijkheid om na het zomerreces nogmaals deze cursus te houden.

Tekst met toelichting onder foto

De cursus is geschikt voor iedereen, die lid is van een politieke partij, lid van een adviesraad is of gemeenteraadslid is. De cursus wordt verzorgd door de raadsgriffie van de gemeente Coevorden met ondersteuning van ProDemos.

De cursus is voor iedereen die erover nadenkt politiek actief te worden en ook voor inwoners van de gemeente die willen weten hoe zij meer invloed kunnen uitoefenen op de lokale besluitvorming.

Wat doet de gemeente? Welke plek heeft de gemeente in het bestuur van Nederland? Hoe werkt de besluitvorming binnen de gemeente? Wat doet een raadslid? Hoe kan besluitvorming worden beïnvloed? Op deze en nog veel meer vragen krijgen deelnemers aan de cursus antwoord. Ook is er een training debatteren en gaan de deelnemers speeddaten met raadsleden. Zo krijgen deelnemers ervaring uit de praktijk mee en trainen ze nuttige vaardigheden. Verder komt basiskennis over de gemeentefinanciën aan bod. Tot slot zijn de deelnemers aanwezig bij een vergadering van de gemeenteraad.

Bijeenkomsten

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten en het bijwonen van een raadsvergadering. De bijeenkomsten zijn op 19 en 26 mei, en op 1 en 9 juni. De raadsvergadering, die wordt bezocht, is op dinsdag 17 juni.

Deelname aan de cursus is gratis. Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Martin Frensel, griffier a.i. raadsgriffie gemeente Coevorden, e-mail: m.frensel@coevorden.nl.

Gerelateerde nieuwsartikelen