“Blij met concept Omgevingsvisie, maar graag enige aanpassingen voor landbouw en stad”

“Blij met concept Omgevingsvisie, maar graag enige aanpassingen voor landbouw en stad”

De VVD is enthousiast over het concept van de Omgevingsvisie. De Omgevingsvisie geeft het toekomstbeeld voor de gemeente en de leefomgeving en geeft aan waar kansen zijn en waarmee de gemeente aan de slag wil. Er wordt daarbij verschil gemaakt tussen de gebieden. Immers: de stad Coevorden en alle dorpen en buurtschappen kennen andere uitdagingen. De verschillen zijn uitgewerkt in gebiedskompassen. Wel ziet de VVD graag enige aanpassingen.

“De visie”, aldus burgercommissielid Irma Talens, “zet een stip aan de horizon en geeft de ambities goed in. Wij zijn blij met de gebiedskompassen. Dat zijn herkenbare gebieden en bieden de juiste kapstok om tot een nadere uitwerking voor die gebieden te komen.”

De VVD gaat er van uit, dat de visie niet in beton gegoten is en ruimte biedt om flexibel mee om te gaan. “Voor ons is het belangrijk dat adequaat gereageerd kan worden op ontwikkelingen. Het concept is een mooie leidraad waarmee initiatiefnemers uit de voeten kunnen. Het geeft ook een mooi beeld van onze prachtige gemeente aan toekomstige ondernemers en inwoners die zich hier willen vestigen!”

Wel vergt het proces veel van het ambtelijk apparaat. “Het is een ambitieus plan. Kan de ambtelijke organisatie dit wel aan? De visie vraagt ook een om cultuuromslag. We hopen echt dat de denkwijze achter de omgevingsvisie wordt opgepakt. Meedenken met de aanvrager hoe de wensen gerealiseerd kunnen worden is van belang.”

Veehouderij en landbouw

Ondanks ons enthousiasme over de concept-omgevingsvisie ziet de VVD wel graag dat een aantal punten wordt aangepast. “Coevorden is voor een groot deel een landelijke gemeente, waar geurhinder vaak is gekoppeld aan de veehouderij. In de Wet geurhinder en veehouderij staan landelijk geldende afstanden en normen voor geurhinder van veehouderijen. De gemeente wil bekijken of zij voor geur aangepaste normen wil en moet hanteren. De VVD is hiertegen en wil dat de wettelijke normen en richtlijnen gehanteerd worden en dat die lokaal niet aangescherpt worden.”

Coevorden wil ook haar deel nemen in de bossenstrategie. De VVD roept hierbij op om hiervoor geen goede landbouwgrond op te offeren. Samen met de landbouworganisaties moet de bossenstrategie worden uitgewerkt. “Voor alle gebiedskompassen is schaalvergroting van de landbouw mogelijk, behalve voor het ‘centrum van de boermarken’. De VVD wil dat ook voor dit gebied schaalvergroting van de landbouw mogelijk moet zijn.

Het Kleine Veld

De VVD mist de ontwikkelingen van het bedrijventerrein Het Kleine Veld in Dalen in de visie. “Wij willen graag dat dit alsnog wordt opgenomen in de visie.

Stad

Net als elders in het land veranderen stadscentra van functie. “Naast een plek voor winkels en horeca worden andere functies toegevoegd. De nadruk komt te liggen op de plek waar ontmoetingen plaatsvinden. Verder staat in het gebiedskompas Regiostad dat fietsers en voetgangers op nummer één worden gezet bij de inrichting van de stad. Wij zien dit graag aangevuld met ‘We verliezen hierbij niet uit het oog dat parkeren en een goede bereikbaarheid met de auto voor een bezoekersstad essentieel is’.”

Gerelateerde nieuwsartikelen
Reageer op dit nieuwsartikel

Your email address will not be published.Required fields are marked *