Bert Albring uit zorgen over ruimte voor ondernemers in dorpen en de agrarische sector

Bert Albring uit zorgen over ruimte voor ondernemers in dorpen en de agrarische sector

Ons raadslid Bert Albring stelde tijdens de behandeling van de kaderbrief, dat er veel goed gaat in de gemeente. Toch sprak hij zorgen aan betreffende twee punten.

Alleen nog ruimte voor wonen?

“Ik neem als voorbeeld mijn eigen dorp Oosterhesselen. Op in ieder geval vier plaatsen die in het verleden een bestemming als horeca en winkels hadden, worden en zijn appartementen gerealiseerd. Niet dat wij nu tegen de appartementen zijn, maar kan er in Oosterhesselen straks alleen nog maar gewoond worden? Ook de toekomst van de nu nog aanwezige horeca is onzeker. Het is uiteraard aan ondernemers zelf om hierin keuzes te maken. Maar is er in de toekomst nog ruimte om iets in de dorpen te beginnen als panden inmiddels veranderd zijn in woningen? Dat geldt niet alleen in Oosterhesselen, maar dat kan of gaat ook in andere kernen gebeuren.”

Agrarische sector

Verder sprak Bert zijn zorg uit over de agrarische sector. “In de kaderbrief wordt het Nationaal Plan Landelijk Gebied genoemd waarmee de provincies op dit moment doende zijn. Ook de gemeente is hierbij betrokken. Dit NLPG wordt gestoeld op de natuurdoelanalyses en daar zit nu onze zorg. De twee gerenommeerde onderzoeksbureaus Arcadis en Antea hanteren elk een andere beoordelingssystematiek. De aanwezigheid van de gewenste soorten in Natura 2000-gebieden is in belangrijke mate bepalend in de analyse. Geen wonder dat de natuurkwaliteit dan als slecht beoordeeld wordt met alle consequenties voor de agrarische sector van dien.

Tel daarbij op dat, gelukkig nog niet in onze gemeente, agrariërs die volgens de wet niets verkeerd doen toch voor de rechter gedaagd worden en zij door de uitspraak zich nu als een crimineel voelen.

Was het sentiment in de sector bij het aannemen van de motie tegen het stikstofbeleid al niet goed, deze is er in de loop van tijd vooral niet beter op geworden.”

Gerelateerde nieuwsartikelen
Reageer op dit nieuwsartikel

Your email address will not be published.Required fields are marked *