“Beroep doen op zelfredzaamheid”

“Beroep doen op zelfredzaamheid”

Lucie ter Waarbeek sprak tijdens beide raadsvergaderingen over de kaderbrief over zorgen over zorg.

“We staan aan de vooravond van een tijdvak waarin serieus zaken veranderen in onze samenleving. Nederland en in het bijzonder Coevorden vergrijst in snel tempo. Dit zal grote gevolgen hebben voor de toegankelijkheid van zorg en de beschikbaarheid van zorgpersoneel. De behoefte aan zorg neemt toe terwijl de beschikbare budgetten en het beschikbare personeel daar geen gelijke tred mee houden.”

Zelfredzaamheid

“Om zorg beschikbaar te houden voor situaties die echt noodzakelijk zijn en voor de meest kwetsbaren zal in de toekomst in toenemende mate een beroep gedaan moeten worden op de zelfredzaamheid van de inwoners van Coevorden. Dit om te garanderen dat zorgprofessionals niet worden overspoeld door de vele zorgvragen”, zo verwoordde Lucie de mening van VVD Coevorden.

Lastige boodschap

“Naast alle inspanningen die gedaan moeten worden voor het zorgbudget en het zorgpersoneel moet de inwoner van Coevorden erin worden meegenomen dat er meer zelfredzaamheid en eigen regie van hen verwacht gaat worden. Dit is een lastige boodschap en iets wat niet van vandaag op morgen gerealiseerd zal zijn. Dit is een proces wat moet groeien in de tijd, waarop een visie en een plan moet worden ontwikkeld. Het door de gemeente omarmde concept positieve gezondheid kan hier een onderdeel van zijn, maar het is groter dan dat. De gemeente heeft een bredere visieontwikkeling nodig in hoe zij haar inwoners gaat meenemen in het stimuleren van meer eigen regie en zelfredzaamheid. Het betekent namelijk iets voor degene die hulp nodig heeft, maar ook voor het netwerk rondom degene die hulp nodig heeft.” Het is nodig, zo vindt de VVD, een stip aan de horizon te hebben om een koers uit te zetten.

Lucie vervolgde: “De sector waarvoor ik spreek weet als geen ander hoe is het om te worden overladen met werk met aan het eind van de dag altijd weer het gevoel dat je meer had willen doen. En daarnaast de verantwoordelijkheid die je hebt en voelt voor de medewerkers van je organisatie die zich staande moeten houden. De gemeente Coevorden realiseert zich dit ook. Dit blijkt onder meer uit het concept positieve gezondheid, het convenant Dementievriendelijk Coevorden en het voornemen huishoudelijke hulp binnen de Wmo af te bouwen.”

Gerelateerde nieuwsartikelen
Reageer op dit nieuwsartikel

Your email address will not be published.Required fields are marked *